Sesilia

110 tekstów – auto­rem jest Se­silia.

Po­wiedz, że też mnie kochasz i chodźmy się kochać już zawsze. 

myśl • 10 października 2017, 12:08

Chcę byś miał czas by go ze mną marnować. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 6 września 2017, 14:40

Kłam­stwo to od­wle­kanie bólu, który może za­dać prawda. 

myśl dnia z 5 grudnia 2016 roku
zebrała 14 fiszek • 4 grudnia 2016, 15:06

* * *

Jecha­liśmy sa­mocho­dem. Odkąd pa­miętam dużo pa­lił. Będąc z nim też zdarzało mi się za­ciągnąć, cza­sem wy­palić całego pa­piero­sa. Roz­sta­liśmy się bo by­liśmy lep­szy­mi przy­jaciółmi niż parą. Roz­sta­liśmy się, a ja porzu­ciłam papierosy.
Jechaliśmy [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 28 listopada 2016, 15:08

Nikt nie po­kocha smut­nej dziew­czy­ny, o smut­nej przeszłości i smut­nej duszy. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 31 grudnia 2015, 15:41

Najłat­wiej jest uk­ryć przed wszys­tki­mi to co się wy­darzyło, udając, że w ogóle nie miało miejsca. 

myśl • 28 listopada 2015, 11:25

Na­pisałam kiedyś list do "przyszłej siebie".
Pa­miętam, że opi­sałam tam ja­ka jes­tem z Tobą szczęśliwa.
A niedługo po­tem... przes­ta­liśmy być ze sobą szczęśli­wi już na zawsze. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 14 listopada 2015, 16:26

Przyz­wyczaj się do po­rażek, do bólu i do cier­pienia, do łez, do kłam­stwa i zawodu
bo wte­dy zaczniesz do­ceniać każdy suk­ces, każdą po­zytywną myśl i życzliwą po­moc, nau­czysz się liczyć każdy uśmiech, dos­trze­gać praw­dzi­we słowo i po­legać na właści­wych ludziach. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 1 września 2015, 13:10

Tramwaj

Mam 25 lat. 25 lat.
O! Wol­ne miejsce!
Cho­ler­ny tram­waj, trzęsie, a ludzie się nie przesuną.

Hmmm byłam tu kiedyś, w tej ka­wiar­ni. Z zewnątrz wy­daje się ład­niej­sza, na­wet przez tę brudną szybę.
Och, o nie... [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 21 sierpnia 2015, 09:36

Wiesz co jest naj­gor­sze w wyz­na­niu praw­dy? To, że ten kto ją usłyszy już nig­dy nie spoj­rzy na Ciebie tak samo. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 18 sierpnia 2015, 11:40

Sesilia

Myślę Marzę Śnię... ________________________________________

Zeszyty
  • Wszystko... – ... to co mnie fas­cy­nuje, zachwy­ca...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sesilia

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

10 października 2017, 15:39MyArczi sko­men­to­wał tek­st Powiedz, że też mnie [...]

10 października 2017, 12:08Sesilia do­dał no­wy tek­st Powiedz, że też mnie [...]

6 września 2017, 21:18Sesilia sko­men­to­wał tek­st Chcę byś miał czas [...]

6 września 2017, 14:57JaJo sko­men­to­wał tek­st Chcę byś miał czas [...]

6 września 2017, 14:40Sesilia do­dał no­wy tek­st Chcę byś miał czas [...]

6 lutego 2017, 21:11zrecyklingowany sko­men­to­wał tek­st Kłamstwo to od­wle­kanie bólu, [...]

5 grudnia 2016, 12:38Nölle sko­men­to­wał tek­st Kłamstwo to od­wle­kanie bólu, [...]

5 grudnia 2016, 10:32wdech sko­men­to­wał tek­st Kłamstwo to od­wle­kanie bólu, [...]

5 grudnia 2016, 10:18onejka sko­men­to­wał tek­st Kłamstwo to od­wle­kanie bólu, [...]

5 grudnia 2016, 08:18natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Kłamstwo to od­wle­kanie bólu, [...]